maanantai 16. toukokuuta 2011

International Workshop Studies - Baltic Art Laboratory

Paasikivi-Opisto, kuvataidelinja 2010 - 2011
Janis Rozenthal Art Highschool, 3rd year students

Maaliskuun viimeisellä viikolla Paasikivi-Opiston kuvataidelinjan opiskelijat työskentelivät Riikalaisessa Janis Rozenthal taidekoulussa ympäristö-/ yhteisötaideprojektin parissa. Projekti toteutettiin yhteistyönä koulun opiskelijoiden kanssa. Työpajan päämääränä oli saavuttaa niin visuaalista, kuin kielellistä vuorovaikutusta Itämeri teeman ympäriltä. Itämerta tuli käsitellä muun muassa historian, modernin ekonomian, ekologian tai geopolitiikan näkökulmista. Tai vaihtoehtoisesti, työpajan yhteisöllisen luonteen hengessä, Itämeri voitiin ajatella myös subjektiiviselta kannalta välittävänä tekijänä eri kulttuurien välillä. Opiskelijat käsittelivät yllämainittuja teemoja keskustelun, yhteisen työskentelyn ja työesitysten kautta. Työpajan pääasiallinen polttopiste sijaitsi prosessin käsittelyssä pikemminkin kuin lopputuloksen arvioinnissa.

Projektin pohjustusta ja keskustelua

ensisijaiset tavoitteet olivat:

- oppia ymmärtämään yhteisöllisiä työmetodeja

- kontaktien solmiminen

- oppia käsitteellistä ajattelua

- pystyä työskentelemään tiukkojen aikataulujen puitteissa

- yhdistellä ekologisia, sosiaalisia ja poliittisia teemoja taiteelliseen työskentelyyn

Tässä katsellaan materiaalinkeruureissun tuloksia; meri oli huuhtonut rantaan kaikenlaista...

Opiskelijat jaettiin neljään ryhmään joissa kussakin työskenteli opiskelijoita molemmista osallistuneista kouluista. Ryhmäkoko oli kuudesta kahdeksaan. Taiteellisen työskentelyn menetelmiä ei rajoitettu mihinkään tiettyyn välineeseen, vaan opiskelijoiden tuli löytää ryhmälle sovelias työskentelymetodi ja sopiva aikataulu keskustelun kautta. Ainoana rajoittavana tekijänä oli ohjeistus tuottaa taideteos yhteisöllisen työskentelyn kautta.

Teosten esittelytilaisuudessa valmiit projektit installoitiin koulun juhlasaliin.

AV – opettaja Tommi Siivonen teki matkakertomuksen jota voit tarkastella täällä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti